Eteklerden Zirvelere

Kaltun

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda topluma sağladığı katkının yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünen Kaltun ve Castrol’ün iş birliğiyle hayata geçen Eteklerden Zirvelere Projesi; önyargılardan sıyrılıp şans verildiğinde, neler başarılabileceğini herkese ispatlayan, Madran Dağı’nın eteklerinden zirvesine tüm yollarını aşan Kaltun’un kadın kamyon şoförlerine ve iş hayatını şekillendiren tüm kadınlara karşı bir saygı duruşudur.